Privatlivspolitik 

Aktivitets- og Frivilligcenter Hyltebjerggård indsamler, opbevarer og behandler udelukkende personoplysninger til specifikke og saglige formål og ud fra Aktivtets- og Frvilligcenter Hyltebjerggårds legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige - eller når du beder os om det. 

Sådan behandler vi dine personoplysninger:

Vi indsamler kun personoplysninger til specifikke og saglige formål. Vi behandler følgende personoplysninger:

Oplysnigner om frivivllige:

Almindelige personoplysninger:
Kontaktoplysninger som navn, telefonnummer og e-mailadresse.
Andre oplysninger om private forhold eller faglige og personlige kvalifikationer, hvis det er relevant for det stykke arbejde, der udføres, evt. CPR-nummer. 

Deltageroplysninger:

Ved kurser, events og arrangementer afholdt af Aktivitets- og Frivilligcenter Hyltebjerggård indsamler vi følgende oplysninger: organisationens navn, deltagernavn, e-mailadresse og telefonnummer.

Borgere, der benytter Selvhjælpen:

Vi opbevarer udelukkende dokumenter fysisk
- dokumenhter som indeholder personoplysninger opbevares i et aflåst skab, hvortil kun relevante medarbejdere har adgang.
Sletning af personlige oplysninger:
- Visitationsskema og eventuelle printede mails slettes umiddelbart med det samme, men senest et år efter borgeren har takket nej til tilbud.
- Ved endt gruppe eller endt samtalerække makuleres visitationsskemaet og evt. printet mails fra alle gruppens deltagere senest et år efter gruppens ophør.

Aktivtets- og Frivilligcenter Hyltebjerggård er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan altid kontakte os på info@hylttebjerggaard.dk hvis du ønsker indsigt i, hvilke data vi opbevarer om dig.   

Revision af privatlivspolitikken:

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Ved væsentlige ændringer vil du modtage oplysninger herom. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside. 

 
 • KALENDER

 • JANUAR
 • FEBRUAR
 • MARTS
 • APRIL
 • MAJ
 • JUNI
 • JULI
 • AUGUST
 • SEPTEMBER
 • OKTOBER
 • NOVEMBER
 • DECEMBER