HYLTEBJERGGÅD MISSION

Hyltebjerggård er et civilsamfundshus, som har fokus på aktiviteter, der skaber liv, glæde og nærvær for mennesker i alle aldre. Et multihus med mange funktioner og muligheder - hvor diversitet og mangfoldighed er omdrejningspunkt – og som bygger på medborgerskab og frivillighed.

Hyltebjerggård styrker det frivillige arbejde og bidrager til at involvere civilsamfundet mere i løsningen af velfærdsopgaver. Vi huser en lang række af foreninger og netværk, hvis formål er at hjælpe mennesker, som er et svært sted i livet, og som kan finde støtte i samværet med andre. Dette kan både være som rådgivninger eller i gruppebaserede selvhjælpsmøder. Hyltebjerggård er derfor også et tilbud for mennesker i en udfordret livssituation og kan medvirke til at forebygge social ensomhed og isolation.

Hyltebjerggård er et hus, hvor mange forskellige mennesker bor, lever, arbejder og opholder sig under fælles tag. Huset rummer dag- og døgntilbud samt et lille kollegie for unge studerende, der også deltager i det frivillige arbejde omkring husets sociale arrangementer.

Hyltebjerggård er samtidig et moderne forsamlingshus, hvor foreninger, organisationer og grupper kan samles. Vi har mange små værksteder, som udlejes til kunstnere eller små erhvervsdrivende. Huset rummer også en fællessal med klaver, en hyggelig Café og andre lokaler til udlejning til private arrangementer, som fødselsdage, barnedåb, konfirmationer og lignende.

Hyltebjerggårds unikke organisering af offentlige institutioner, private virksomheder, foreningsliv, fælles og private arrangementer håber vi kan være en kilde til inspiration for andre og lignende fællesskaber i fremtiden. Hyltebjerggård er et bud på, hvordan civilsamfundets aktiviteter kan styrkes til glæde for en bredere gruppe medborgere, og styrker samtidig den lokale sammenhængskraft.  

Hyltebjerggård er en selvejende institution, der drives af en frivillig bestyrelse.

Der er ansat en daglig leder samt flere timelønnede ad hoc ansatte. Herudover er en masse frivillige medborgere med til at få dagligdagen og de forskellige sociale og kulturelle aktiviteter til at fungere.


 

 
 • KALENDER

 • JANUAR
 • FEBRUAR
 • MARTS
 • APRIL
 • MAJ
 • JUNI
 • JULI
 • AUGUST
 • SEPTEMBER
 • OKTOBER
 • NOVEMBER
 • DECEMBER