FORENINGER  HYLTEBJERGGÅRD

Er du en forening og mangler et sted at være, så er du velkommen til at kontakte os og høre nærmere om mulighederne på Hyltebjerggård.
Nedenfor kan du se, nogle af de foreninger og netværk som pt. har til huse på Hyltebjerggård.

 

► Natteravnene i Vanløse
Mange kender Natteravnene på deres karakteristiske gule jakker, når de bevæger sig rundt i nattelivet i København - fortrinsvis i weekenderne.
- Natteravnene er synlige, observerer og hjælper, men blander sig aldrig fysisk i uroligheder o.lign.
- Natteravnene går altid i hold på tre i deres gule jakker.
- Natteravnene går kun ude i det offentlige rum.
- Natteravnene giver sig altid tid til at lytte og tale med børn og unge.
- Natteravnene hjælper gerne ”forulykkede” børn og unge – helst via deres familie og venner. De følger aldrig nogen hjem alene.
Natteravnene i Vanløse har deres udgangspunkt og base på Hyltebjerggård, hvor de hver fredag kl. 22.00 bevæger sig ud i nattelivet - både i Vanløse og det øvrige København.
Hver anden måned afholdes der ”kaffemøder”, hvor man taler om de oplevelser, man har haft, lægger vagtplaner og planlægger øvrige aktiviteter.
Har du lyst til at blive Natteravn i Vanløse – eller bare gå en prøvetur - kan du kontakte Jesper Farbøl, telefon 20 96 68 83 eller via e-mail jesper.farboel@gmail.com.
Læs mere om Natteravnene

► ADHD FORENINGEN - Storkøbenhavn og bornholm
Gruppen er lille, og man lærer hinanden godt at kende. Den mødes ca. hver anden måned. Relationen forældre/voksen byder ind imellem på særlige udfordringer. Det handler f.eks. om privatliv (begge parters), uddannelse, arbejde, hverdag, økonomi. Hvornår og hvordan gives støtte og hvor meget? På møderne hjælper og støtter vi hinanden med viden og erfaringer, som er opnået efter mange års liv med en voksen med ADHD. Et par gange om året får gruppen besøg af en konsulent med stor viden om voksne med ADHD og pårørende. 
Mødested: Hyltebjerggård
Kontakt: Birthe Hartmann
Mail: bihar9@gmail.com
Mobil: 41 82 85 61

Læs mere om ADHD

► DE UROKKELIGE STRIKKERE – STRIKKER TIL UDSATTE I DANMARK
De Urokkelige Strikkere mødes på Hyltebjerggård ca en gang i kvartalet. Tove Henriksen, som er fast koordinator for arrangementerne, er i Mødestedet (næsten) hver onsdag mellem kl. 13 og 15. Tove Henriksen kan også kontaktes på mail:

reskirneh@gmail.com

Foreningen kan ligeledes kontaktes via Facebook.


► ACA
ACA/Voksne Børn af Alkoholikere er et fællesskab af kvinder og mænd, der deler erfaring, styrke, håb og kærlighed for at blive raske efter de katastrofale følger af at være vokset op i et alkoholisk eller dysfunktionelt hjem. Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at komme sig over eftervirkningerne af forældrealkoholisme eller anden dysfunktionel forældreadfærd.
ACA mødes hver tirsdag 17.00 - 18.30 på Hyltebjerggård. Yderdøren låses 17.30. 
Kontakt: Pia H, 2334 7809
E-mail: hyltebjerggaard@aca-danmark.dk
Læs mere om ACA

► Mcguireprogrammet

McGuire-gruppen på Hyltebjerggård er målrettet unge. Programmet er ingen helbredelses eller mirakel kur. Programmet tilbyder en teknik, hvor man ikke kun arbejder med talen, men også med forståelsen af stammen, fysisk og ikke mindst psykisk. 

► Polyhymnia
Operettekompagniet Polyhymnia har eksisteret i ca. 21 år og står bag operetteforestillingerne på Hofteatret ved Christiansborg. Den klassiske operette bliver kun sjældent opført på de øvrige københavnske teaterscener. Derfor er Polyhymnia unik på sit område og garant for, at også operettegenren blomstrer i den danske hovedstad. Polyhymnia afholder prøveforløb på Hyltebjerggård.
Kontakt Polyhymnia

► Foreningen Storedam
Seniorhøjskolen Storedam ligger på en 18 tdr. land naturskøn grund i udkanten af Tokkekøb Hegn ca. 6 km vest for Hørsholm og tæt ved landsbyerne Gunderød og Karlebo, og direkte til søen Store Donse Dam. Der er fine muligheder for traveture i skoven. Det er en lille højskole med plads til ca. 25 kursister på hvert hold. Det usædvanlige ved Seniorhøjskolen er, at man selv er med til at bestemme meget af det, der foregår på skolen. Det er et sted, hvor du hurtigt vil føle dig hjemme. Seniorhøjskolen Storedam blev i 1927 købt af rektor Hans Hartvig-Møller, og efter hans død overtaget af datteren Kirsten Lauritzen. I 1976 omdannede Kirsten Lauritzen Storedam til en selvejende institution: Storedam, Hartvig-Møllers Fritidsskole.
Kontakt: tlf.: 4828 0083
e-mail: storedam@storedam.dk
Læs mere

► TID - TRANSPERSONER I DANMARK 

Et fristed for transvestiter og transkønnede. Foreningens virke er at arrangere sammenkomster og møder for transvestitter, transkønnede og deres pårørende.
http://www.transpersoner.dk/

► Hyltebjerggårds bridgeklub

Vi spiller hver onsdag fra 10 til 14 i sæsonen fra 1. september til 30. april.
Dagen starter med ½ times undervisning i relevant emne.
Deltagelse koster 250 kr. pr. halvsæson.
Henvendelse til Poul Glar
e-mail: poul.glar@gmail.com
eller
telefon: 60 46 70 15"

► LOF – Børnerytmik
Ved underviser Anne Hussmann, pædagog, Gøsselpædagog mm.
Læs mere og kontakt

► Pensionist Idræt
Står for motion tilpasset ældre over hele landet.
Kontakt: Telefon: 43 26 23 48
E-mail: kontor@pensionistidraet.dk
hp@pensionistidraet.dk

 ► OPFINDERFORENINGEN

Foreningen rummer det største netværk af opfindere i Danmark og har eksisteret siden 2005. Det er en non profit og upolitisk organisation, hvis virke består i at bistå med viden og rådgivning til dens medlemmer. Det er ligeledes et fællesskab, hvor man kan sparre og høste godt af hinandens erfaring indenfor opfinderverdenen. Du kan også komme på opfinderskole via denne forening.

Kræver medlemskab.

Man behøver ikke at være opfinder, alle er velkomne.

Læs mere om Opfinderforeningen.dk

Enhedslisten Vanløse har 124 medlemmer. "Vi arrangerer lokale politiske møder for medlemmer og offentligheden med det formål at kæmpe for social lighed og forbedring af klima/miljø forhold. Vi mener, at vi kan komme længst, ved at arbejde for et bedre liv for alle - ved hjælp af fællesskab. Hvis du vil vide mere, så gå ind på vores hjemmeside: enhedslisten.vanloese.dk samt på FaceBook"

Kontaktperson i Vanløse er: Grethe Bidstrup, Ådalsvej 53, st.th. tlf. 31102868  

Læs mere på vanlose.enhedslisten.dk

► Computerklubben Combit - tekst følger

► Mandags Jazz - tekst følger

 

 

ANDRE FORENINGER MED ARRANGEMENTER/AKTIVITER PÅ HYLTEBJERGGÅRD 

ANGSTFORENINGEN 

LANDSFORENINGEN MOD SPISERFORSTYRRELSESER OG SELVSKADE

► div. grundejer- og andelsforenigner 

RØDEKORS HOVEDSTADEN

ÆLDRESSAGEN VANLØSE-BRØNSHØJ 

► den skotske forening 

► FORENINGEN FARAJA 

► DAnsk belgisk selskab

GIGTFORENINGEN KØBENHAVN 

OSTEOPOROSEFORENINGEN HOVEDSTADEN 

 
 • KALENDER

 • JANUAR
 • FEBRUAR
 • MARTS
 • APRIL
 • MAJ
 • JUNI
 • JULI
 • AUGUST
 • SEPTEMBER
 • OKTOBER
 • NOVEMBER
 • DECEMBER