ORGANISATION ►
Hyltebjerggård er en selvejende institution, oprindelig etableret af menighedsplejen ved Hyltebjerg kirke med det formål at bygge plejehjem til de borgere, der havde behov for det. Efter godt 40 år som plejehjem er bygningerne ikke tidssvarende mere som plejehjem, og bestyrelsen besluttede derfor at omdanne huset til et aktivitets- og frivilligcenter til gavn for områdets beboere. 

BESTYRELSE ►
Hyltebjerggård har en bestyrelse på 7 medlemmer:
Torben Larsen (formand)
Dorte Schiønning Andersen
Karin Damhus
Samy Visvanathan
Torsten Pedersen
Hanne Larsen
Ane LaBranche

 

CENTERLEDER ►
Ole Vesterlund

 

 
 • KALENDER

 • JANUAR
 • FEBRUAR
 • MARTS
 • APRIL
 • MAJ
 • JUNI
 • JULI
 • AUGUST
 • SEPTEMBER
 • OKTOBER
 • NOVEMBER
 • DECEMBER